Zawiadomienie o walnym zebraniu członków

ZAWIADOMIENIE

o
Walnym Zebraniu Członków
Klubu Strzeleckiego „RYKOSZET”

Zarząd Klubu Strzeleckiego „RYKOSZET” LOK Radomsko zawiadamia, że Walne Zebranie Członków Klubu odbędzie się w dniu 05.02.2022 roku (sobota) o godz. 10.00 w Radomsku na ul. Brzeźnickiej 5 (Obiekt Miejskiego Domu Kultury – mała sala).

Przewidywany porządek zebrania:
1. Sprawozdanie Prezesa Klubu z działalności Klubu w 2020-21 roku.
2. Sprawozdanie Skarbnika Klubu za rok 2020-21.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu za rok 2020-21.
4. Zatwierdzenie planu finansowego na rok 2022.
6. Omówienie kalendarza imprez na rok 2022.
7. Wolne wnioski

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z § 19 Regulaminem Klubu w Walnym Zebraniu Członków powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków Klubu. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, drugi termin może być wyznaczony w czasie 30 minut po pierwszym – wówczas uchwały podjęte większością głosów obecnych na zebraniu uważa się za przyjęte.

W związku z powyższym, jeżeli w pierwszym terminie zabraknie kworum, drugi termin został wyznaczony na dzień 05.02.2022 roku na godz. 10.30.

Radomsko, dn. 23.01.2022r.