Zawiadomienie o walnym zebraniu członków (24)

ZAWIADOMIENIE

o
Walnym Zebraniu Członków
Klubu Strzeleckiego „RYKOSZET”

Zarząd Klubu Strzeleckiego „RYKOSZET” LOK Radomsko zawiadamia, że Walne Zebranie Członków Klubu odbędzie się w dniu 21.01.2024 roku (niedziela) o godz. 11.00 w Radomsku na ul. Brzeźnickiej 26 (Obiekt MOSiR - stadion).

Przewidywany porządek zebrania:
1. Sprawozdanie Prezesa Klubu z działalności Klubu w 2023 roku.

2. Sprawozdanie Skarbnika Klubu za rok 2023.

3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu za rok 2023.

4. Zatwierdzenie planu finansowego na rok 2024.

6. Omówienie kalendarza imprez na rok 2024.

7. Wprowadzenie zmian w Regulaminie Klubu oraz regulaminie opłacania składek członkowskich.

8. Wolne wnioski

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z § 19 Regulaminem Klubu w Walnym Zebraniu Członków powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków Klubu. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, drugi termin może być wyznaczony w czasie 30 minut po pierwszym – wówczas uchwały podjęte większością głosów obecnych na zebraniu uważa się za przyjęte.

W związku z powyższym, jeżeli w pierwszym terminie zabraknie kworum, drugi termin został wyznaczony na dzień 21.01.2024 roku na godz. 11.30.

Radomsko, dn. 06.01.2024 r.