ZAWIADOMIENIE

drukuj

ZAWIADOMIENIE
o
Walnym Zebraniu Członków
Klubu Strzeleckiego „RYKOSZET”

Zarząd Klubu Strzeleckiego „RYKOSZET” LOK Radomsko zawiadamia, że Walne Zebranie Członków Klubu odbędzie się w dniu 19.01.2019 roku (sobota) o godz. 10.30 w Radomsku na ul. Brzeźnickiej (Obiekt MOSiR – boisko).

Przewidywany porządek zebrania:
1. Wybór prowadzącego zebrania.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Klubu.
3. Sprawozdanie Prezesa Klubu z działalności Klubu w 2018 roku.
4. Sprawozdanie Skarbnika Klubu za rok 2018.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu za rok 2018.
6. Wybór władz Klubu
7. Zatwierdzenie planu finansowego na rok 2019.
8. Omówienie kalendarza imprez na rok 2019.
9. Wolne wnioski

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z § 19 Regulaminem Klubu w Walnym Zebraniu Członków powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków Klubu. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, drugi termin może być wyznaczony w czasie 30 minut po pierwszym – wówczas uchwały podjęte większością głosów obecnych na zebraniu uważa się za przyjęte.
W związku z powyższym jeżeli w pierwszym terminie zabraknie kworum, drugi termin został wyznaczony na dzień 19.01.2019 roku na godz. 11.15.

Radomsko, dn. 03.01.2019r.

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Klubu – pobierz

Facebook Comments