WAŻNE: Nowy obieg dokumentów wprowadzony przez PZSS

drukuj

Mamy dla was dwie ważne informacje – jak to w życiu bywa – jedna jest dobra a druga jest zła.

Zaczynamy od tej dobrej… Od jakiegoś czasu PZSS uruchomił Portal Informatyczny PZSS, dzięki któremu usprawniony zostanie obieg dokumentów oraz skróci się czas oczekiwania na wydanie patentu oraz licencji.

Wszyscy zawodnicy klubu  otrzymali nowe indywidualne konto dostępu, za pomocą którego będą mogli zarządzać swoimi danymi, składać wnioski oraz pobierać – w wersji elektronicznej – dokumenty wydane przez PZSS. Jak informuje PZSS niezależnie od wersji elektronicznej (decyzja o przedłużeniu licencji, nadania patentu) wszystkie karty plastikowe będą wydawane na dotychczasowych zasadach.

Od początku miesiąca uruchomione są następujące funkcje: podgląd i zarządzanie danymi zawodników, podgląd danych trenerów, danych sędziów, skreślenie zawodnika (zgoda na zmianę barw klubowych), możliwość zapisywania się na egzamin na patent wraz z wniesieniem płatności online, przeprowadzanie egzaminów na patent strzelecki, nadawanie patentu strzeleckiego, pobieranie patentu w wersji elektronicznej.

Wkrótce (planowane od 1 listopada) zostanie uruchomiona następująca funkcja Portalu:

  • składanie wniosku o przedłużanie licencji zawodniczych

i od tego momentu będzie możliwe składanie wniosków o przedłużenie licencji zawodniczej (niestety w wersji papierowej do klubu i w wersji elektronicznej do PZSS).

To na tym kończy się dobra informacje… zła jest taka, że bez dostępu do komputera i swojego konta  nie będzie możliwości uzyskania licencji zawodniczej, zapisanie się na egzamin na patent itd. Ta informacja jest dlatego zła, że loginem do portalu poszczególnych zawodników jest adres e-mail… i tu zaczynają się problemy gdyż nie wszyscy z Was podali adres e-mail! Zawodnicy mogą też zarejestrować się w Portalu samodzielnie ale potrzebny  do tego będzie pełny numer patentu (ten widniejący na decyzji o nadaniu patentu), a w przypadku braku patentu tylko poprzez prezesa klubu…

Dlatego Ci z Was, którzy będą mieli jakiekolwiek wątpliwości lub trudności z zalogowaniem się do swojego konta ( nie wskazaniu uprzednio adresu e-mail) prosimy o kontakt.

Więcej informacji znajdziecie na stronie PZSS oraz instrukcji dla zawodnika, a tu możecie się zalogować do swojego profilu.

 

 

Facebook Comments