Walne Zebranie Członków

drukuj

W dniu 19. stycznia 2019 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Klubu. Podczas obrad dokonano zmian w Regulaminie Klubu, dokonano wyboru nowych władz klubu i podjęto decyzje dotyczące pracy klubu w roku 2019.

Skład nowych władz klubu wygląda następująco:

Zarząd Klubu

Jacek Paul – Prezes Klubu,
Andrzej Jagielski – Skarbnik Klubu,
Andrzej Ślęzak – Sekretarz Klubu, 
Albert Wolski – członek Zarządu,
Tomasz Tatara – członek Zarząd

Komisja Rewizyjna:

Paweł Kałdoński – Przewodniczący,
Grzegorz Marczak – członek,
Marcin Ślęzak – członek.

Nowy Regulamin Klubu znajdziecie tutaj.

Facebook Comments