Jak zostać członkiem Klubu

By zostać członkiem Klubu wystarczy wykonać trzy kroki:

1. Zapoznać się z poniższymi dokumentami i zobowiązać się do ich przestrzegania:

      Regulamin Klubu KS Rykoszet

      Regulaminem opłacania składek

2. Opłacić wpisowe i złożyć deklarację przystąpienia do klubu.

3. Po przyjęciu przez Zarząd Klubu w poczet członków Klubu opłacić składkę członkowską i wpisowe (wysokość składki oraz wpisowego uzależniona jest od wieku kandydata – (wysokość i zasady opłacania składek członkowskich oraz wpisowego określa Regulamin opłacania składek).