Jak zostać członkiem Klubu

By zostać członkiem Klubu wystarczy wykonać trzy kroki:

1. zapoznać się z poniższymi dokumentami i zobowiązać się do ich przestrzegania:

Regulamin KS RYKOSZET (708.0 KiB, 524 downloads)

Regulamin Oplacania Skladek Wersja 2017 (572.8 KiB, 871 downloads)

2. złożyć deklarację przystąpienia do klubu:

Deklaracja Przystąpienia do KS RYKOSZET (760.5 KiB, 929 downloads)

3. opłacić składkę członkowską i wpisowe (wysokość składki oraz wpisowego uzależniona jest od wieku kandydata – patrz  Icon of Regulamin Oplacania Skladek Wersja 2017 Regulamin Oplacania Skladek Wersja 2017 (572.8 KiB)).