O nas…

OLYMPUS DIGITAL CAMERAKlub Strzelecki „RYKOSZET” LOK w Radomsku powstał w maju 2015 roku na bazie kół LOK w Radomsku.

Klub zrzesza osoby, których pasją jest strzelectwo. Można u nas strzelać rekreacyjnie jak i całkiem na poważnie, strzelać by wygrywać zawody, spotykać się z ludźmi o podobnych zainteresowaniach, wymieniać się doświadczeniami. Zajmujemy się strzelaniami zarówno z broni krótkiej jak i długiej, pneumatycznej i palnej, klubowej bądź, po uprzednim zdobyciu uprawnień – własnej. Członkowie Klubu biorą także udział w zawodach organizowanych przez inne kluby czy organizacje. Sami też organizujemy zawody…

Celem działalności Klubu jest również wspieranie, upowszechnianie i podnoszenie umiejętności strzeleckich, w tym róznież wśród dzieci i młodzieży.

17-11-2013-1W Klubie jest miejsce dla każdego, zarówno dla stawiających w strzelectwie pierwsze kroki, jaki i dla doświadczonych strzelców, myśliwych, instruktorów i sędziów strzelectwa sportowego.

Klub jest członkiem Łódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego (ŁZSS), a także Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (PZSS), posiada aktualną licencję  uprawniającą do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim w dyscyplinach: pistolet, karabin i strzelba gładkolufowa.

Klub współpracuje również z innymi kołami LOK, klubami i bractwami strzeleckimi.