Informacja o Walnym Zebraniu Członków Klubu

print

ZAWIADOMIENIE
o
Walnym Zebraniu Członków
Klubu Strzeleckiego „RYKOSZET”

Zarząd Klubu Strzeleckiego „RYKOSZET” LOK Radomsko zawiadamia, że Walne Zebranie Członków Klubu odbędzie się w dniu 08.01.2017 roku o godz. 16.00 w Radomsku na ul. Kościuszki 10 (Siedziba LOK).

Przewidywany porządek zebrania:

1. Wybór prowadzącego zebrania.
2. Sprawozdanie Prezesa Klubu z dotychczasowej działalności Klubu.
3. Sprawozdanie Skarbnika Klubu.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu.
5. Wybór Władz Klubu (Prezesa, Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej)
6. Zatwierdzenie planu finansowego na rok 2017.
7. Omówienie kalendarza imprez na rok 2017.
8. Wolne wnioski

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z § 19 regulaminem Klubu w Walnym Zebraniu Członków powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków Klubu. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, drugi termin może być wyznaczony w czasie 30 minut po pierwszym – wówczas uchwały podjęte większością głosów obecnych na zebraniu uważa się za przyjęte.
Radomsko, dn. 26.12.2016r.

Facebook Comments