Zebranie sprawozdawczo-wyborcze klubu

inne wydarzenia
uwaga_info
  2023-01-28 11:00 - 14:00

  Radomsko

ZAWIADOMIENIE

o
Walnym Zebraniu Członków
Klubu Strzeleckiego „RYKOSZET”

Zarząd Klubu Strzeleckiego „RYKOSZET” LOK Radomsko zawiadamia, że Walne Zebranie Członków Klubu odbędzie się w dniu 28.01.2023 roku (sobota) o godz. 11.00 w Radomsku na ul. Brzeźnickiej 26 (Obiekt stadion MOSiR).

Przewidywany porządek zebrania:
1. Sprawozdanie Prezesa Klubu z działalności Klubu w 2022 roku.

2. Sprawozdanie Skarbnika Klubu za rok 2022.

3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu za rok 2022.

4. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla ustępujących władz Klubu

5. Wybór Prezesa Klubu, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Klubu na kolejną kadencję

6. Zatwierdzenie planu finansowego na rok 2023.

7. Omówienie kalendarza imprez na rok 2023.

8. Wolne wnioski

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z § 19 Regulaminem Klubu w Walnym Zebraniu Członków powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków Klubu. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, drugi termin może być wyznaczony w czasie 30 minut po pierwszym – wówczas uchwały podjęte większością głosów obecnych na zebraniu uważa się za przyjęte.

W związku z powyższym, jeżeli w pierwszym terminie zabraknie kworum, drugi termin został wyznaczony na dzień 28.01.2023 roku na godz. 11.30.

Radomsko, dn. 11.01.2023r.

 

 

 

Lista terminów (Strona szczegółów wydarzenia)


  • 2023-01-28 11:00 - 14:00

Wspierane przez iCagenda