Dane do przelewu

Bank PEKAO SA
Nazwa - LOK BZW Katowice
nr konta: 79 1240 6074 1111 0011 0243 0885
 
każdorazowy przelew prosimy opatrzyć w polu "tytułem" danymi: nazwą klubu, imię i nazwisko oraz celem, np:
"ZR RYKOSZET LOK Radomsko, Jan Kowalski, składka członkowska za .......... rok"
lub
"ZR RYKOSZET LOK Radomsko, Jan Kowalski, opłata za licencję zawodniczą na .......... rok"
 
 
Wysokość składki rocznej ( w tym składka członkowska LOK)
  • pełnoletni: 260,00 zł
  • nieletni:      80,00zł

Wysokość wpisowego

  • pełnoletni: 300,00zł (od dnia 22.01.2024 r.)
  • nieletni:        1,00zł

Wysokość opłaty za wydanie licencji zawodniczej (PZSS+ŁZSS) - 75,00zł