Kościuszki 10
Radomsko 97-500

Strona główna

Ważne zmiany w regulaminach PZSS

Administrator

Informujemy, że Zarząd PZSS wprowadził zmiany w Regulamin egzaminów stwierdzający posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego (patent strzelecki) oraz Regulaminie przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych.

PZSS zaprzestaje dokonywania zwrotów opłaty egzaminacyjnej osobom, które mimo rejestracji nie stawiły się na egzaminie.

Osoba zarejestrowana będzie miała możliwość wypisania się z egzaminu poprzez swoje konto w Portalu PZSS na 24 godziny przed zakończeniem rejestracji i tylko w takim wypadku zachowa prawo do zwrotu.

Niestawienie się na egzaminie lub stawienie się z niekompletnymi dokumentami skutkować będzie otrzymaniem wyniku negatywnego z całego egzaminu i dawać zdającemu prawo do skorzystania z opłaty ulgowej przewidzianej za egzamin poprawkowy na kolejnych egzaminach.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2020 i będą dotyczą wszystkich egzaminów po tej dacie.

 

Pełną treść regulaminów znajdziesz tu:

Regulamin przyznawania i pozbywania licencji zawodniczej.

Regulamin egzaminów stwierdzający posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego (patent strzelecki)

Kategoria: