Walne Zebranie Członków Klubu

print

ZAWIADOMIENIE
o
Walnym Zebraniu Członków
Klubu Strzeleckiego „RYKOSZET”

Zarząd Klubu Strzeleckiego „RYKOSZET” LOK Radomsko zawiadamia, że Walne Zebranie Członków Klubu odbędzie się w dniu 19.01.2018 roku (piątek) o godz. 17.30 w Radomsku na ul. Brzeźnickiej (Obiekt MOSiR – boisko).

Przewidywany porządek zebrania:

1. Wybór prowadzącego zebrania.
2. Sprawozdanie Prezesa Klubu z działalności Klubu w 2017 roku.
3. Sprawozdanie Skarbnika Klubu za rok 2017.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu za rok 2017.
5. Zatwierdzenie planu finansowego na rok 2018.
6. Omówienie kalendarza imprez na rok 2018.
7. Wolne wnioski

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z § 19 regulaminem Klubu w Walnym Zebraniu Członków powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków Klubu. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, drugi termin może być wyznaczony w czasie 30 minut po pierwszym – wówczas uchwały podjęte większością głosów obecnych na zebraniu uważa się za przyjęte.

Radomsko, dn. 03.01.2018r.

Facebook Comments